+45 46 42 35 50
Info@granlydiesel.com

Samtykke til opbevaring af persondata (kun for personligt drevne virksomheder)

Alle informationer generelt om vores håndtering af persondata er tilgængelige på hjemmesiden)
– og på www.granly.dk

I forbindelse med samhandel i virksomhederne i Granly Gruppen A/S, giver jeg samtykke til:

– At virksomheden indsamler, behandler og registrerer personoplysninger om mig,

– Personoplysningerne er anført ovenfor i afsnit 2, og omfatter derudover løbende data til statistik

– At virksomhedens databehandlere, fx for IT-support, har tilsvarende rettigheder

Dette samtykke er frivilligt og jeg kan til enhver tid

– Trække mit samtykke om mine personoplysninger (undtagen lovkrævede oplysninger) tilbage

– Klage over behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk

Dataansvarlig er: Granly Gruppen A/S, Målerhusvej 2, 6700 Esbjerg – CVR-nr. 11 40 23 05

Efter ophør af samhandel

– Slettes alle personoplysninger, undtagen de oplysninger virksomheder efter bogføringslovgivning skattekontrollovgivning m.v. er pligtige til at opbevare i et bestemt tidsrum