+45 46 42 35 50
Info@granlydiesel.com

KUBOTA’s høje kvalitet og miljøvenlige motorer opfylder alle globale emissionskrav. Verdenssamfundet kræver strengere miljøbeskyttelseskrav, og som en følge heraf er motorer tvunget til at leve op til de skærpede emissionskrav. Engine Product Environmental Management Section (EPEM) hos KubotaCorporation i Osaka, Japan blev oprettet udelukkende for at arbejde medmiljøspørgsmål.

Ved at indsamle oplysninger om emissionskrav fra hele verden, udveksle og analysere disse data i virksom-heden – og udføre grundige computerstyrede automatiske emissionsmålingssystemtests på alle nye motorer, har denne Division (EPEM) derigennem taget alle mulige foranstaltninger for at tilsikre, at samtlige motorer produceret af Kubota, opfylder de højestmulige gældende krav med hensyn til at leve op til de fremtidige emissionskrav.

KUBOTA’s kvalitetsinspektionafdeling fastholder de skrappeste, gældende emissionsniveau. Kubota organisationens kvalitetskontrolafdeling er state-of-the-art. Denne afdeling er dedikeret til at sikre, at alle Kubota motorer kan overholdefremtidens strengere emissionskrav. Nyudviklede motorserier skal først passere en certificering test for alle eksisterende emissionskrav. Når de har passeret disse tests, bliver de nyudviklede motormodeller frigjort til masseproduktion.

Der foretages regelmæssige inspektioner af vilkårlige motorer fra produktionen, først derefter kan man verificere at de rent faktisk opfylderde høje forventninger til kvalitet som KUBOTA’s standard krav.